Basen leczniczy

Basen leczniczy z wodą siarczkowo-siarkowodorową

Gimnastyka lecznicza w basenie jest zabiegiem bardzo korzystnie wpływającym na poprawę ogólnej sprawności ruchowej. W naszym basenie prowadzimy ćwiczenia grupowe pod nadzorem instruktora. Do wykonywania tych ćwiczeń nie jest konieczna umiejętność pływania. Dzięki wyporowi wody ciało człowieka podczas zanurzenia wydaje się pozornie „lżejsze”, co znacznie ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Pozwala to, zwłaszcza u osób otyłych, na wykonywanie ruchów, które trudno było by wykonać na sali gimnastycznej. Ciśnienie hydrostatyczne i wypór wody sprawiają, że w czasie przebywania w wodzie łatwiej jest utrzymać pionową postawę ciała. Umożliwia to wykonywanie ćwiczeń również osobom, które maja kłopoty z utrzymaniem równowagi na powierzchni.

Intensywność wykonywanych w basenie ćwiczeń, może być odpowiednio dozowana. Mogą to być ćwiczenia w odciążeniu z oporem biernym, czynnym. Praca mięśni może być mała przy ruchach powolnych lub większa, z oporem, przy ruchach szybkich, gdy trzeba przezwyciężyć opór wody. Pozwala to na zaangażowanie wielu grup mięśniowych. W rezultacie systematycznie prowadzona gimnastyka w wodzie usprawnia pracę mięśni i zwiększa ich siłę.

Woda w basenie leczniczym ma temp. Od 28-32 st., więc jest odczuwana jako lekko ciepła. Ciepło wpływa rozluźniająco na mięśnie, co pozwala na zwiększenie zakresu ruchów. Ma to znaczenie zwłaszcza u osób niepełnosprawnych ruchowo ze spastycznymi porażeniami kończyn z przykurczami w znacznych zmianach zwyrodnieniowych, z upośledzonym zakresem ruchów. Przy systematycznie wykonywanych ćwiczeniach obserwujemy zwiększenie zakresu ruchomości w stawach.

Ponieważ nasz basen wypełniony jest woda leczniczą ,działanie zabiegu jest także bodźcowe ze względu na zawartość składników mineralnych. Ponadto gimnastyka wpływa korzystnie na układ krążenia i układ oddechowy.

Wskazania do gimnastyki leczniczej są bardzo szerokie, m.in.:

 • niedowłady mięśni spastyczne i wiotkie,
 • zaniki mięśniowe,
 • stany po udarach,
 • zaburzenia chodu,
 • stany po złamaniach kończyn, urazach,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, ZZSK, dyskopatie, RZS.
 • Ponadto kąpiele w basenie wskazane są również w niektórych chorobach układu krążenia, cukrzycy, otyłości a także u osób zdrowych.

Nie sposób też nie docenić korzystnego wpływu zabiegu na psychikę. Kąpiel działa uspokajająco, zmniejsza pobudliwość nerwową, poprawia ogólną kondycję a poza tym jest zabiegiem bardzo przyjemnym, lubianym przez pacjentów i chętnie stosowanym.

EWA MERTA
SPECJALISTA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
SPECJALISTA MEDYCYNY OGÓLNEJ

 


Regulamin porządkowy kąpieli w basenie leczniczym
 1. Regulamin porządkowy kąpieli w basenie leczniczym służy utrzymaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w basenie.
 2. Regulamin porządkowy kąpieli w basenie leczniczym jest wiążący dla wszystkich uczestników.
 3. W momencie otrzymania przepisu leczniczego pacjent akceptuje te oraz wszystkie inne zarządzenia, wydane w celu utrzymania bezpieczeństwa basenu leczniczego.
 4. Z urządzeniami basenu należy obchodzić się starannie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczenia lub uszkodzenia, odpowiedzialność za szkodę ponosi użytkownik.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do zaniechania wszelkich działań sprzecznych z zasadami dobrego wychowania oraz z utrzymaniem bezpieczeństwa, spokoju i porządku.
 6. Nie wolno wnosić na basen pojemników ze szkła / butelki, słoiki itd. /. Zabrania się także wnoszenia oraz spożywania artykułów żywnościowych i napojów.
 7. Personel basenu leczniczego wypełnia wobec wszystkich pacjentów prawo gospodarza domu.
 8. Użytkownicy, którzy łamią regulamin porządkowy i kąpieli, mogą zostać przejściowo lub trwale wykluczeni z korzystania z basenu.
 9. Życzenia, wskazówki i zażalenia przyjmuje kierownictwo Zakładu Przyrodoleczniczego.
 10. Znalezione przedmioty należy przekazać personelowi basenu. Znalezionymi przedmiotami rozporządza się zgodnie z przepisami prawnymi.
 11. Godziny otwarcia i godziny ćwiczeń zorganizowanych grup ustala kierownictwo Zakładu Przyrodoleczniczego.
 12. Zapisy do grup ćwiczących na poszczególne godziny prowadzą: biuro obsługi kuracjusza oraz recepcja.
 13. Do korzystania z basenu maja prawo osoby, które dokonały wpłaty w recepcji wg ustalonego cennika i pobranego przepisu leczniczego w biurze obsługi lub w dyżurce pielęgniarskiej, a także te osoby, które posiadają zaplanowany przepis leczniczy.
 14. Wejście na basen leczniczy odbywa się w grupach zorganizowanych wcześniej ustalonych, wyznaczonych godzinach. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem osoby uprawnionej.
 15. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialny jest personel basenu.
 16. Wchodzący na basen zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatniach ogólnych / pokój nr 52 i 54 / z obuwia zewnętrznego na obuwie typu klapki z tworzywa sztucznego.
 17. Przed wejściem na halę basenową każda osoba powinna starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 18. Na hali basenowej obowiązującym strojem jest kostium kąpielowy i kąpielówki ściśle przylegający do ciała.
 19. Personel prowadzący zajęcia może wchodzić na halę basenową tylko w stroju ćwiczebnym w obuwiu typu klapki z tworzywa sztucznego.
 20. Przed wejściem do hali basenowej następuje zmoczenie stóp środkiem dezynfekującym.
 21. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; posiadające lekarskie przeciwwskazanie.
 22. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie.
 23. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny przed i po zajęciach.
 24. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
 25. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą.
 26. Na sygnał oznaczający koniec zajęć osoby korzystające z basenu powinny niezwłocznie opuścić nieckę basenową.
 27. Uczestnicy ćwiczeń w basenie leczniczym zamykają szafkę na ubrania na klucz.
 28. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 29. Na terenie basenu leczniczego kategorycznie zabrania się: biegania, popychania, spychania i wrzucania innych osób do basenów