„Dostawa środków czystości dla „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.”

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.
z siedzibą w Horyńcu-Zdroju zatrudni: asystentka ds. księgowości

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, Paniom Pielęgniarkom, składamy najserdeczniejsze życzenia,zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.Jednocześnie dziękuję za dotychczasową, sumienną pracę na rzecz naszych Kuracjuszy.W imieniu “Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. Życzy Zarząd Spółki

Dostawa profesjonalnej chemii z systemami dozującymi dla „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.”

231. rocznica uchwalenia Konstytucji

„3 maja jest zawsze najpierwszym narodowym świętem”. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Mimo że obowiązywała ledwie ponad rok i nie uratowała I Rzeczypospolitej przed upadkiem, Konstytucja 3 Maja stała się fundamentem myślenia o nowoczesnym ustroju, dla pokoleń żyjących pod zaborami legendą o wolnej i silnej Polsce, a dla wszystkich Polaków po wieczne czasy jednym z najważniejszych symboli narodowych.Ojcowie uchwalonej przez Sejm Czteroletni zwany Wielkim konstytucji – król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz i inni – wyciągnęli wnioski z historii. Zidentyfikowali słabości ustroju I Rzeczypospolitej, znaleźli receptę na szkodliwe praktyki stosowane w przeszłości, naprawiając państwo korzystali z wskazówek najwybitniejszych myślicieli swojej epoki. Efektem była pierwsza na kontynencie europejskim spisana ustawa zasadnicza. Kończyła ona ze szkodliwym sposobem wyłaniania władcy w drodze elekcji, ustanawiając monarchię dziedziczną, likwidowała uniemożliwiające reformowanie Rzeczypospolitej liberum veto,wprowadzała zasadę trójpodziału władzy – koncepcję sformułowaną przez ówczesną myśl polityczną, która z czasem stała się fundamentem ustrojowym wolnych państw. Wprowadzała także zasadę suwerenności narodu, wyrażoną w formule „wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Nie była to jeszcze dominująca w dzisiejszych czasach demokracja przedstawicielska – prawa polityczne konstytucja rezerwowała bowiem dla szlachty ziemiańskiej – jednak na owe czasy była nowoczesną formą legitymizacji władzy.Konstytucja 3 Maja miała pozwolić na uratowanie chylącego się ku upadkowi państwa. I chociaż pokładanych w niej nadziei nie spełniła, to uratowała coś równie cennego: ducha narodu, narodową wspólnotę w trudnych czasach niewoli. To między innymi dzięki legendzie Ustawy Rządowej z 1791 roku kolejne pokolenia Polaków wychowywane bez własnego państwa i jego instytucji, w czasach rusyfikacji i germanizacji, nie zapomniały o Polsce i nie przestały marzyć o jej odbudowie, a przede działać w tym kierunku.Doskonale ujął to Janusz Woronicz, powstaniec listopadowy, a po upadku powstania działacz paryskiej emigracji, w swoim dziele „Rzecz o monarchii i dynastii w Polsce”: „Lubo Ustawa 3 maja nie zdołała już odwrócić rozbiorów, uratować niepodległości narodu, uratowała go wszakże pod względem wewnętrznej naprawy, uratowała od wiecznej zakały. Z zapałem powitał ją cały naród i po dziś dzień jest ona jedynym węzłem rozszarpanej Polski. Wszystkie powstania garną się do niej, jako pod jedyny narodowy sztandar, żyje ona w sercach i nadziei całego kraju. (…) Dzień 3 maja jest zawsze najpierwszym narodowym świętem”.

Wesołych, spokojnych Świąt

Radosnych, ciepłych, pełnych nadziei i pokoju Świąt Wielkanocnych oraz błogosławieństwa i opieki Zmartwychwstałego Chrystusa, wszystkim Kuracjuszom, Pracownikom i ich Rodzinom Życzy Zarząd “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

Co z oczu, to z serca. Piękniejemy dla naszych kuracjuszy.

Kosmetyczka

Zakres obowiązków: zabiegi kosmetyczne
Nasze wymagania: wykształcenie kierunkowe; rzetelne i profesjonalne podejście do pracy; umiejętność pracy w zespole;dokładność i sumienność; wysoka kultura osobista; umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych; mile widziane doświadczenie
Oferujemy: pracę w profesjonalnym środowisku pracy, umowę o pracę, pracę w pełnym wymiarze godzin

„Dostawa mięsa i wędlin do Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.”

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. poszerzyło ofertę o oddział stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej!

Oddział zlokalizowany jest w budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych. Rehabilitacja przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych.Pacjenci przyjmowani będą na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową stacjonarną powinno zawierać kod resortowy VIII – 4300
Specjaliści, którzy mogą kierować pacjenta na tego rodzaju leczenie to lekarze z oddziałów:
– urazowo-ortopedycznych
– chirurgicznych
– neurochirurgicznych
– neurologicznych
– reumatologicznych
– chorób wewnętrznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:
– rehabilitacyjnej
– urazowo
-ortopedycznej
– neurologicznej
– reumatologicznej

Rejestracja skierowań i informacja dla pacjentów odbywa się w Domu Zdrojowym lub w budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych, tel. 16 631 30 88 w. 222 lub 286.
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu.
Pobyt na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej jest pobytem refundowanym przez NFZ.

Zapraszamy!🙂 “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. – Tradycja i Innowacja !

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Zarząd Spółki “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. pragnie złożyć wszystkim Paniom serdeczne życzenia: dużo zdrowia, pomyślności oraz samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Śp. prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 lutego 2022 r. zmarł prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher,
wieloletni Współpracownik i Przyjaciel “Uzdrowiska Horyniec” Spółka z o.o. Wieloletni pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, Wiceprzewodniczący Narodowej Rady Rehabilitacji NIGRiR, Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji Onkologicznej PTReh.
Zarząd i pracownicy “Uzdrowiska Horyniec” Spółka z o.o. składają głębokie wyrazy współczucia pogrążonej w żałobie Rodzinie oraz Przyjaciołom.

Biesiada Teatralna w Horyńcu

Po raz 43 na scenie Teatru Dworskiego w Horyńcu-Zdroju rozbrzmiały Rogi Myśliwskie Króla Jana 📣 !!!Tym samym kolejna 🎭 Biesiada Teatralna 🎭 została zakończona.Poznajcie zwycięzców: Złoty Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3 500 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymuje Teatr Kąt z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za spektakl Tańce w Ballybeg Briana Friela w adaptacji i reżyserii Pawła Sroki.
Srebrny Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3 000 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu trafia do Teatru w Międzyczasie z Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie za spektakl Kartki z teraźniejszości w reżyserii i choreografii Pauliny Wysockiej-Fularz.
Brązowy Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 500 zł ufundowaną przez Wójta Gminy Horyniec – Zdrój został przyznany Teatrowi THE M.A.S.K Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk Podlaski za przedstawienie Jak ty nic nie rozumiesz według Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota w reżyserii Mateusza Sacharzewskiego. w kategorii indywidualnych dokonań twórczych.
Złotą Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 000 zł ufundowaną przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego – otrzymuje Karolina Słonka z Teatru Ryba Latająca za rolę Poli Nireńskiej w spektaklu Odważyłam się zdjąć buty w reżyserii Anny Maśki.
Srebrną Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 500 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu otrzymuje Michał Studziński za kreację w monodramie Iwan Karamazow zwraca bilet w reżyserii Stanisława Miedziewskiego z Teatru Rondo ze Słupskiego Ośrodka Kultury.
Brązową Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 800 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu otrzymuje Katarzyna Jaworska za rolę Lidii Wasiliewny w przedstawieniu Staromodna komedia Aleksieja Arbuzowa w reżyserii Ryszarda Jakubisiaka i Patryka Kozłowskiego z warszawskiego Teatru Parabuch.
Wyróżnienie w wysokości 500 zł ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i nagrodę rzeczową w postaci obrazu autorstwa Mirosława Golasińskiego z galerii „Za rzeką” zatytułowanego Karpaty ukraińskie przyznano pani Helenie Wilczek z Teatru Sioło z Gminnego Ośrodka Kultury i czytelnictwa w Rakszawie za naturalność scenicznej obecności, odwagę w dzieleniu się osobistymi wspomnieniami i rolę Chochoła w spektaklu Wesele w reżyserii Anety Adamskiej i Macieja Szukały.
Nagroda specjalna „Róża Horyniecka” w postaci statuetki trafia w ręce zespołu aktorskiego Teatru Kapslok za spektakl Sceny z życia Ephraima Kishona w reż. Grzegorza Reszki.
Nagroda specjalna Tomasza Karolaka pod nazwą First Class Support Prize w postaci zaproszenia do Warszawy i zobowiązania do dwukrotnej prezentacji spektaklu na warunkach zawodowych przed produkcjami Teatru Imka dyrektor warszawskiej sceny przyznaje zespołowi The M.A.S.K. Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk Podlaski za przedstawienie Jak Ty nic nie rozumiesz według Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota w reżyserii Mateusza Socharzewskiego.
Nagrodę plebiscytu uczestników Biesiady przyznano Teatrowi SIOŁO – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom za niesamowitą atmosferę jaka panowała w Horyńcu-Zdroju przez ostatnich kilka dni.

Źródło: Biesiada Teatralna w Horyńcu

Dzień Świętego Walentego

W Dniu Świętego Walentego wszystkim kuracjuszom i sympatykom “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. życzy dużo zdrowia i miłości każdego dnia

❤️ PROMOCJA WALENTYNKOWA ❤️

Zarezerwuj pobyt w naszym uzdrowisku do 12 lutego na pobyt w terminie od 13 do 26 lutego a otrzymasz kolację walentynkową w restauracji Cafe Sanacja gratis !!!

Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88 w. 100 – kom. 604 563 497 email: rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.pl
W pozostałe dni rezerwacje przyjmuje recepcja tel. 16 631 30 88
“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. to “Tradycja i Innowacja”

Dostawa mięsa i wędlin do „Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. okryte zimowym puchem

Zapraszamy do rezerwacji pakietów rehabilitacyjnych w jednym z najlepszych polskich uzdrowisk “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88 w. 100 – kom. 604 563 497 www.uzdrowisko-horyniec.com.pl/oferta email: rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.pl. W pozostałe dni rezerwacje przyjmuje recepcja tel. 16 631 30 88

Dostawa mięsa i wędlin do „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

Dostawa artykułów spożywczych do Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. pomaga pacjentom w odzyskaniu pełni sił po przebytej chorobie COVID-19

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza,, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19 oraz w formie pakietów komercyjnych. Zapraszamy do jednego z najlepszych polskich uzdrowisk “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88 “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. to “ Tradycja i Innowacja

Bezoperacyjny lifting twarzy i ciała

Hifu jest jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej skutecznych metod zagęszczania i regeneracji skóry. Precyzyjnie modeluje twarz i ciało oraz przeciwdziała siłom grawitacji. Rezultatem zabiegu jest redukcja zwiotczeń i fałdów skórnych. Metoda ta polega na użyciu sfokusowanej fali ultradźwiękowej służącej do podgrzewania tkanek, tzn, skóry, tłuszczu i mięśni. Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88 w. 100 – kom. 604 563 497, email: rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.plW pozostałe dni rezerwacje przyjmuje recepcja tel. 16 631 30 88 Zapraszamy!

Szczęśliwego Nowego Roku 2022

Wielu radosnych chwil, spełnienia marzeń, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2022.

Zapytanie ofertowe – dostawa artykułów biurowych

Wesołych Świąt!

Zaproszenie do składania ofert “Dostawa ryb, konserw rybnych, warzyw i owoców mrożonych”

Zaproszenie do składania ofert “Pranie pościeli”

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu-Zdroju zatrudni: specjalista ds. kadr i płac

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu-Zdroju zatrudni: kucharza, kucharkę, pomoc kuchenna

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu-Zdroju zatrudni kosmetyczkę

Masaż gorącymi kamieniami w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Przywraca sprawność uszkodzonym narządom, a jednocześnie sprzyja wypoczynkowi i regeneracji. Jego działanie sprowadza się do łagodzenia wszelkiego rodzaju bólów mięśniowych i bólów związanych z napięciem nerwowym. Świetnie wspiera układ krążenia, poprawiając jego funkcjonowanie.Zapraszamy do “Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88 w. 100 – kom. 604 563 497www.uzdrowisko-horyniec.com.pl email: rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.pl W pozostałe dni rezerwacje przyjmuje recepcja tel. 16 631 30 88

Borowina”czarne złoto” wydobywana dla Naszych Kuracjuszy!

Zabiegi z wykorzystaniem naszego “Czarnego Złota” jakim jest borowina ze złoża Podemszczyzna dostępne są jedynie w Zakładzie Przyrodoleczniczym należącym
do „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. jako jedyny podmiot uzdrowiskowy w Horyńcu-Zdroju posiada koncesję na wydobycie borowiny ze złoża Podemszczyzna, którą wydobywa Uzdrowiskowy Zakład Górniczy. „Uzdrowisko Horyniec” Sp z o.o. na chwilę obecną nie prowadzi sprzedaży borowiny innym podmiotom.

Dostawa pieczywa do Punktu Żywienia „Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

Dostawa nabiału do Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów.

Kierownik Działu Żywienia

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu-Zdroju
zatrudni kierownika działu żywienia

Od kandydatów wymagamy:

Dostawa ziemniaków jadalnych, odmiana Tajfun lub Bellarosa

Borowina „czarne złoto”- wydobywana dla Naszych Kuracjuszy!

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.. to miejsce, które pomaga w szybkim powrocie do zdrowia. Szeroki zakres zabiegów, doskonała baza rehabilitacyjna i wypoczynkowa. Borowina „czarne złoto”- wydobywamy dla Naszych Kuracjuszy!

Zmiany w rehabilitacji po COVID-19

Do programu rehabilitacji po COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby.“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o pomaga pacjentom w odzyskaniu pełni sił po przebytej chorobie COVID-19. “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. przystąpiło do programu rehabilitacji postcovidowej, dla Pacjentów, którzy mają powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Zapraszamy do jednego z najlepszych polskich uzdrowisk “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.
Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. to “ Tradycja i Innowacja

Planowane zmiany w systemie lecznictwa uzdrowiskowego podczas konferencji Parlamentarnego Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Konferencja dotycząca planowanych zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.


„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

Piękna jesień w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Wybieraj i rezerwuj pakiety rehabilitacyjne w jednym z najlepszych polskich uzdrowisk “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. Wybieraj i rezerwuj pakiety rehabilitacyjne w jednym z najlepszych polskich uzdrowisk “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88 w. 100 – kom. 604 563 497www.uzdrowisko-horyniec.com.pl email: rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.plW pozostałe dni rezerwacje przyjmuje recepcja tel. 16 631 30 88

Borowina “Czarne Złoto”

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.. to miejsce, które pomada w szybkim powrocie do zdrowia. Szeroki zakres zabiegów, doskonała baza rehabilitacyjna i wypoczynkowa. Borowina „czarne złoto”- wydobywamy dla Naszych Kuracjuszy!

Oferty pracy Fizjoterapeuta

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.z siedzibą w Horyńcu – Zdroju przy ulicy Sanatoryjnej 3, 37-620 Horyniec – Zdrój
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Profilaktyka 40 PLUS w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

24 lipca upłynął w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o. pod znakiem badań zdrowotnych. Dzięki zaangażowaniu „Uzdrowiska Horyniec” sp. z o.o. oraz Centrum Medycznego Medyk, mogliśmy wspólnie pomoc prawie 300 osobom.

Skorzystaj z bezpłatnych badań i konsultacji w Klinicznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Milionowe inwestycje w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Finał inwestycji w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.. Samorząd województwa przeznaczył na nie 35 milionów złotych. Przeprowadzono gruntowny remont Domu Zdrojowego, ale przede wszystkim powstał nowy obiekt Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologiczno-Kardiologicznych oraz Narządów Ruchu.

https://rzeszow.tvp.pl/54558088/milionowe-inwestycje-w-uzdrowisku-horynieczdroj?fbclid=IwAR01WlH4E1fMHP7mqgb4Mzjc5E-obQITveBK5CqZNcs0xyQBFCyqnPabawM

Po dwóch lockdownach Uzdrowisko Horyniec-Zdrój wznowiło działalność w zupełnie nowych warunkach, zabiegi słynną borowiną, ale także wszystkie inne wykonywane są w nowych gabinetach. Kuracjusze chwalą i przyjeżdżają tu z całej Polski, także dla leczniczych właściwości wód siarczkowo- siarkowodowrowych.

W ramach inwestycji o wartości 35 milionów złotych przeprowadzono remont zakładu przyrodoleczniczego. W uzdrowisku podniesiono też standard pokoi, ale zupełnie nowa jest też stołówka. Pół miliona złotych kosztowało zupełnie nowe wyposażenie kuchni.

Uzdrowisko prowadzi kuracje na podstawień skierowań z NFZ, ale można tu też wykupić pakiety komercyjne, a przyjeżdżają nawet Polacy ze Stanów Zjednoczonych. W roku pandemii i przymusowego zamknięcia, udało się też zakończyć historyczną dla uzdrowiska inwestycję, bo otwierającą zupełnie nowe możliwości kuracjuszom, ale też całej miejscowości, w której to największy zakład pracy.

Powstało Kliniczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Schorzeń Neurologiczno-Kardiologicznych oraz Narządów Ruchu. Ośrodek już działa, choć jego oficjalne otwarcie zaplanowano na jesień. Ma być połączone z konferencją naukową na temat możliwości, jakie niesie ośrodek, jej temat to innowacja i tradycja w rehabilitacji, bo Horyniec-Zdrój jest teraz właśnie połączeniem nowoczesnych metod leczenia z wykorzystaniem tradycyjnych tworzyw takich jak borowina z najstarszego złoża w Polsce.

Źródło: TVP3 Rzeszów

Dostawa warzyw, owoców i jaj

Dostawa środków czystości dla Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na dostawę profesjonalnej chemii z systemami

“KRĘGOSŁUP W POTRZEBIE” – nowe pakiety rehabilitacyjne

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. rozszerza ofertę świadczonych usług wprowadzając nowe usługi z zakresu diagnostyki i rehabilitacji z wykorzystaniem najnowocześniejszego zrobotyzowanego i zautomatyzowanego sprzętu w Klinicznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych. KRĘGOSŁUP W POTRZEBIE to terapia schorzeń i dysfunkcji kręgosłupa, ma na celu szybkie zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz profilaktykę zabezpieczającą przed ich nawrotami. Najważniejszym zaleceniem dla pacjenta jest w miarę możliwości aktywny tryb życia. Kluczowym punktem rehabilitacji jest indywidualna praca z pacjentem z zastosowaniem specjalistycznych metod m.in. PNF, McKenzie, Cyriax oraz terapia według dr Ackermana. Wykorzystujemy wysoko specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu wzmacniamy mięśnie głębokie stabilizujące kręgosłup: Tergumed, Intensic oraz wielofunkcyjny system do ćwiczeń mięśni całego ciała Triple Trainer.
Czeka na Ciebie profesjonalna kadra medyczna, gabinety wraz z nowoczesnym sprzętem do rehabilitacji i baza hotelowa, kąpiele w wodzie siarczkowo – siarkowodorowej oraz okłady z borowiny – „czarnego złota”.Wybieraj i rezerwuj pakiety rehabilitacyjne w jednym z najlepszych polskich uzdrowisk “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) – tel. 16 631 30 88 w. 100 – kom. 604 563 497 email: rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.pl W pozostałe dni rezerwacje przyjmuje recepcja tel. 16 631 30 88.

Wiosna w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Wiosna w “Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o.

Pakiet “KRĘGOSŁUP W POTRZEBIE” 7 dni

Terapia bólów kręgosłupa ma na celu szybkie zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz profilaktykę zabezpieczającą przed ich nawrotami. Najważniejszym zaleceniem dla pacjenta jest w miarę możliwości aktywny tryb życia.
Kluczowym punktem rehabilitacji jest indywidualna praca z pacjentem z zastosowaniem specjalistycznych metod m.in. PNF, McKenzie, Cyriax oraz terapia według dr Ackermana.
Wykorzystujemy wysoko specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu wzmacniamy mięśnie głębokie i stabilizujące kręgosłup: Tergumed, Intensic oraz wielofunkcyjny system do ćwiczeń mięśni całego ciała Triple Trainer.

Proces rehabilitacji obejmuje:

Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez lekarza i fizjoterapeutę
Indywidualna praca z pacjentem/ mobilizacja kręgosłupa*
Terapia zautomatyzowana (Tergumed/Intensic)**
Ćwiczenia grupowe w basenie siarczkowo – siarkowodorowym
Fizykoterapia* Hydroterapia*

Po konsultacji lekarskiej istnieje możliwość włączenia innych płatnych zabiegów dostępnych w naszym ośrodku.

Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez specjalistów obejmuje wywiad, badanie wstępne 
i analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej. Następnie przeprowadzana jest diagnostyka 
na wysoko specjalistycznym sprzęcie, po której opracowywany jest indywidualny plan terapii.

Terapia indywidualna z fizjoterapeutą to kompleksowe działanie polegające na indywidualnym doborze i zastosowaniu specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych, w zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia.

Linia urządzeń Tergumed pozwala zaplanować indywidualny plan treningu na podstawie diagnozy medycznej pacjenta oraz przeprowadzonego testu funkcjonalnego. 
Ułatwia systematyczną analizę i ocenę mięśni stabilizujących kręgosłup, szczególnie w odcinku lędźwiowym z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback.

Linia urządzeń Itensic (s-effect, b-effect, f-effect) skupia się na treningu mięśni głębokich kręgosłupa w sposób izolowany i zapewniający maksimum bezpieczeństwa pacjentowi.

Ćwiczenia w basenie siarczkowo – siarkowodorowym – fizjoterapeuta prowadzi gimnastykę ogólnousprawniającą, po której pacjent ma czas wolny i może go spożytkować na dodatkowych ćwiczeniach lub relaksie przy dyszach hydromasażu. Kąpiele siarkowe zaliczane są do metod leczenia uzdrowiskowego i jest to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów balneologicznych. Kąpiele te wykazują działanie bodźcowe, inicjują bardzo sprzyjające reakcje wewnątrzustrojowe, pobudzają także układ immunologiczny, wzmacniając procesy odpornościowe.

Fizykoterapia/hydroterapia wykonywane są w naszym Zakładzie Przyrodoleczniczym ,,Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

WSKAZANIA:

Zapalenia stawów kręgosłupa;
Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa;
Zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym;
Zespół fibromialgia, choroby reumatyczne tkanek miękkich;
Zwalczanie przewlekłego i patologicznego bólu;
Patologiczna spastyczność mięśni w procesie chorób neurologicznych;
Zespoły bólu mięśniowo-powięziowego;
Skolioza;
Przebyte kontuzje;
Kręgozmyk;
ZZSK;
Stan po operacjach kręgosłupa;
Siedzący tryb życia;
Rwa kulszowa;
Dyskopatia;
Zespół przeciążeniowy kręgosłupa.

PRZECIWWSKAZANIA:
Brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;
Niestabilna choroba niedokrwienna serca;
Niestabilne nadciśnienie tętnicze, które musi być kontrolowane przez lekarza prowadzącego;
Zakrzepica;
Tętniaki;
Czynna gruźlica;
Ostre stany zapalne;
Choroby zakaźne;
Ciąża i okres karmienia piersią;
Groźne zaburzenia rytmu serca;
Zatorowość płucna;
Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności;
Choroby nowotworowe;
Krwotoki z dróg oddechowych;
Stan po świeżo przebytym udarze mózgu i zawale mięśnia sercowego;
Stany bezpośrednio po zabiegach operacyjnych do czasu, aż lekarz prowadzący wyrazi zgodę na terapię;
Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwą realizację rehabilitacji;
Inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie lekarskiej;
Poważne przemieszczenie stawu lub upośledzenie ruchomości stawu biodrowego, kolanowego (przykurcz zgięciowy) i/lub skokowego (ograniczenie zgięcia podeszwowego);
Niestabilne lub niecałkowicie wyleczone złamanie;
Zaawansowana osteoporoza;
Otwarte rany, urazy;
Zmiany w strukturze tętnic kręgowych;
Zwichnięcia i dyslokacje stawów;
Młodzieńcza martwica kości;


W cenie pakietu:
Pobyt 7-dniowy – cennik
Pokój 1 osobowy2 254 zł
Miejsce w pokoju 2 osobowym2 134 zł

  Zapytaj o dostępność

  Korzystając z formularza zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityka prywatności zawartą w zakładce RODO

  Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

  Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


  Obowiązująca opłata uzdrowiskowa wynosi 4,80 zł dziennie opłacana gotówką w recepcji w ciągu trzech pierwszych dni pobytu.


  Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15)
  – tel. 16 631 30 88 w. 100
  – kom. 604 563 497
  email: rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.pl

  W pozostałe dni rezerwacje przyjmuje recepcja
  tel. 16 631 30 88 w. 0

  Warunkiem przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji pobytu pełnopłatnego w obiektach Spółki jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z RODO, zawarcie umowy o świadczenie usług uzdrowiskowych, wpłata zadatku w wysokości 500 zł (od osoby) w terminie do 7 dni od otrzymania umowy na poniższy nr konta.

  “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.
  ul. Sanatoryjna 3
  37-620 Horyniec-Zdrój

  Bank PEKAO S.A. I/O Lubaczów 51 1240 2584 1111 0000 3944 5319

  *Przy transakcjach zagranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC/SWIFT

  Numer IBAN tego rachunku: PL51124025841111000039445319
  kod BIC/Swift Banku PEKAO S.A. PKOPPLPPWPL


  Goście pełnopłatni po wielokrotnym pobycie na leczeniu w naszych obiektach (nie dotyczy pobytów ze skierowaniem z NFZ) uprawnieni są do rabatu cenowego w ramach karty stałego klienta:


  – od czwartego do siódmego pobytu włącznie – 5%
  – od ósmego pobytu – 10%
  Jeśli jeszcze nie posiadasz karty stałego klienta napisz do nas marketing@uzdrowisko-horyniec.com.pl


  Zmień wielkość czcionki
  Zwiększ kontrast
  x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

  Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności