Projekty UE

Projekt 1

Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor

Realizacja projektu składać się będzie z dwóch elementów:

  • Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury.
  • Przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowie o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury.

Dopełnieniem zakresu projektu jest zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków oraz wybudowanie poidełka wody mineralnej siarczkowej, wiaty parkowej oraz altany wypoczynkowej przy przebudowywanym i rozbudowanym budynku dla kuracjuszy.

 

Głównym celem projektu jest:

Rozszerzenie zakresu świadczonych przez „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. usług, poprzez wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego. Realizacja celu głównego odbywać się będzie przy jednoczesnej realizacji celów szczegółowych:

- zwiększenie przychodów Spółki

- zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rekreacji

- poprawa jakości życia pacjentów, jak również poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy

- podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych w miejscowości Horyniec-Zdrój

- wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczności lokalnej za stan środowiska

- rozwój usług około uzdrowiskowych

- poprawa struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiskowym.

 

W ramach realizacji zadania zostaną również przeprowadzone szkolenia, warsztaty, konferencje tematyczne mające na celu podniesienie kompetencji pracowników medycznych i pozamedycznych Uzdrowiska Horyniec. W ramach realizacji projektu Beneficjent dysponował będzie nowoczesnym Centrum pozwalającym na świadczenie nowych usług na najwyższym światowym poziomie. Planuje się wprowadzenie następujących usług:

- obiektywna diagnostyka i trening pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi

- przygotowanie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi do terapii w innych częściach Ośrodka

- rehabilitacja i terapia kardiologiczna

- rehabilitacja i terapia kardiologiczno-neurologiczna

- rehabilitacja i terapia neurologiczna

 

Całkowita wartość projektu wynosi 12 594 740,00 zł, z tego dofinansowanie wynosi 4 194 739,96 zł

Projekt 2

Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu

Realizacja projektu składać się będzie z:

Budowy Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu wraz z łącznikiem do Domu Zdrojowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych wokół Centrum w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną w postacie poidełek wody mineralnej siarczkowej, wiaty wypoczynkowej i altany parkowej.

 

Głównym celem projektu jest:

Rozszerzenie zakresu świadczonych przez „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. usług, poprzez wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego. Realizacja celu głównego odbywać się będzie przy jednoczesnej realizacji celów szczegółowych:

- zwiększenie przychodów Spółki

- zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rekreacji

- poprawa jakości życia pacjentów, jak również poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy

- podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych w miejscowości Horyniec-Zdrój

- wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczności lokalnej za stan środowiska

- rozwój usług około uzdrowiskowych

- poprawa struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiskowym.

 

W ramach realizacji zadania zostaną również przeprowadzone szkolenia, warsztaty, konferencje tematyczne mające na celu podniesienie kompetencji pracowników medycznych. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Narządów Ruchu, dzięki wyposażeniu w zaawansowany sprzęt rehabilitacyjny i diagnostyczny będzie kompleksowo wyposażone i przygotowane na świadczenie nowych usług. Usługi jakie powstaną w wyniku realizacji projektu to:

- diagnostyka pacjentów pod kątem występowania schorzeń neurologicznych i ortopedycznych u pacjentów po urazach;

- terapia chodu;

- terapia postawy ciała;

- terapia kończyn górnych i dolnych;

 

Całkowita wartość projektu wynosi 9 575 964,99 zł, z tego dofinansowanie wynosi 4 195 964,99 zł