Turnusy PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

 • Turnus trwa nie krócej niż 14 dni (13 osobodni)
 • Turnus rehabilitacyjny ma charakter usprawniająco-rekreacyjny

Terminy turnusów z dofinansowanie PFRON w 2019 r.

 1. Od 15.12.2019 r. do 28.12.2019 r.

Terminy turnusów z dofinansowanie PFRON w 2020 r.

 1. Od 12.07.2020 r. do 25.07.2020 r.
 2. Od 02.08.2020 r. do 15.08.2020 r.


Uzdrowisko Horyniec Sp. zo.o. posiada:

Wpis nr OR/18/0008/19 z 26.02.2019 r.  do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH , w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania usprawniająco-rekreacyjnych turnusów rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z cukrzycą, ze schorzeniami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, ze schorzeniami metabolicznymi, z chorobami skóry.

Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 25.02.2022 r.


Wpis nr OD/18/0010/19 z 14.05.2019 r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych na turnusy usprawniająco-rekreacyjne przeznaczony dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,
 • z cukrzycą,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z cukrzycą, ze schorzeniami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, ze schorzeniami metabolicznymi, z chorobami skóry.

Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 14.05.2022 r. 


Zobacz cennik pobytów PFRON