Turnusy PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

  • Turnus trwa nie krócej niż 14 dni (13 osobodni)
  • Turnus rehabilitacyjny ma charakter usprawniająco-rekreacyjny

 

Uzdrowisko Horyniec Sp. zo.o. posiada:
Wpis nr OR/18/0010/16 z 19.02.2016r.  do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH , w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych; 

– z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,

– z cukrzycą,

– z otyłością,

– z upośledzeniem umysłowym,

– z chorobą psychiczną,

– ze schorzeniami układu krążenia,

– z chorobami dermatologicznymi,

– z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

– z chorobami neurologicznymi,

– kobiety po mastektomii

Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 25.02.2019r.

Wpis nr OD/18/0010/16 z 13.05.2016r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: 
– z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,– z cukrzycą,

– z upośledzeniem umysłowym,

– ze schorzeniami układu krążenia,

– z chorobami dermatologicznymi,

– z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

– z chorobami neurologicznymi

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

– usprawniająco-rekreacyjny

 

Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 13.05.2019r. 

Zobacz cennik pobytów PFRON