Turnusy PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

  • Turnus trwa nie krócej niż 14 dni (13 osobodni)
  • Turnus rehabilitacyjny ma charakter usprawniająco-rekreacyjny

Terminy turnusów z dofinansowanie PFRON w 2019 r.

  1. Od 30.06.2019 r. do 13.07.2019 r.
  2. Od 14.07.2019 r. do 27.07.2019 r.
  3. Od 04.08.2019 r. do 17.08.2019 r.
  4. Od 08.09.2019 r. do 21.09.2019 r.
  5. Od 06.10.2019 r. do 19.10.2019 r.

Uzdrowisko Horyniec Sp. zo.o. posiada:
Wpis nr OR/18/0010/16 z 19.02.2016r.  do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH , w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

 

usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych; 

– z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,

– z cukrzycą,

– z otyłością,

– z upośledzeniem umysłowym,

– z chorobą psychiczną,

– ze schorzeniami układu krążenia,

– z chorobami dermatologicznymi,

– z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

– z chorobami neurologicznymi,

– kobiety po mastektomii

Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 25.02.2019r.

Wpis nr OD/18/0010/16 z 13.05.2016r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: 
– z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,– z cukrzycą,

 

– z upośledzeniem umysłowym,

– ze schorzeniami układu krążenia,

– z chorobami dermatologicznymi,

– z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

– z chorobami neurologicznymi

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

– usprawniająco-rekreacyjny

 

Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 13.05.2019r. 

Zobacz cennik pobytów PFRON