Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku sanatoryjnego “Modrzew” na budynek administracyjny z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i utwardzeniem części działki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Pytania i odpowiedzi Modrzew Ogłoszenie Zał-1-SOPZ Zał-2-Istotne-postanowienia-umowy Zał-3-wzór-oświadczenia-dot-wykluczenia Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału Zał 5 – formularz oferty SIWZ – Przebud. Modrzew

Przebudowa platformy dźwigowej na dźwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudową fragmentu dachu w budynku ZPL w Horyńcu-Zdroju. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie – Przebudowa platformy dźwigowej Projekt PDF Przedmiar robot.pdf SIWZ – przebudowa windy STWiOR-winda ZPL zal. nr 2 wzor umowy Zal. nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania Zal. nr 4 Oswiadczenie Wykonawcy Zal. Nr 5 Oferta

Wykonanie otworu studziennego S-1 na dz. Nr 226/76 przy ul. Sanatoryjnej w Horyńcu -Zdroju

Zapytanie ofertowe na wykonanie otworu studziennego.pdf Wykonanie studni – wzor umowy Projekt robot geologicznych Horyniec zal. 13 Horyniec zal. 7 -8 Horyniec zal. 6.5.-6.6. Horyniec zal. 6.3.-6.4. Horyniec zal. 1-3 Horyniec zal 9.1.-9.7. Horyniec zal 4-5 Horyniec 6.1.-6.2. Formularz ofertowy – wiercenie studni Decyzja zatwierdzająca projekt Zawiadomienie o wyborze oferty

Oferty specjalne

Zmień rozmiar
Zmień kontrast