Dostawa nabiału do Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniuPobierz SIWZ – Dostawa nabiału do Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o.Pobierz Załącznik nr 1Pobierz Załącznik nr 2 Formularz cenowyPobierz Załącznik nr 3Pobierz Załącznik nr 4Pobierz Załącznik nr 5Pobierz

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku sanatoryjnego „Modrzew” na budynek administracyjny z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i utwardzeniem części działki.

Ogłosznie o zamówieniuPobierz SIWZ – MODRZEW – NADZÓRPobierz Zał 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia MODRZEWPobierz Zał 2 – istotne postanowienia umowyPobierz Zał 3 – wzór oświadczenia dot wykluczeniaPobierz Zał 4 – wzór oświadczenia dot warunków udziałuPobierz Zał 5 – wzór formularza ofertowegoPobierz

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku sanatoryjnego „Modrzew” na budynek administracyjny z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i utwardzeniem części działki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Pytania i odpowiedzi Modrzew Ogłoszenie Zał-1-SOPZ Zał-2-Istotne-postanowienia-umowy Zał-3-wzór-oświadczenia-dot-wykluczenia Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału Zał 5 – formularz oferty SIWZ – Przebud. Modrzew

Przebudowa platformy dźwigowej na dźwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudową fragmentu dachu w budynku ZPL w Horyńcu-Zdroju. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie – Przebudowa platformy dźwigowej Projekt PDF Przedmiar robot.pdf SIWZ – przebudowa windy STWiOR-winda ZPL zal. nr 2 wzor umowy Zal. nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania Zal. nr 4 Oswiadczenie Wykonawcy Zal. Nr 5 Oferta

Wykonanie otworu studziennego S-1 na dz. Nr 226/76 przy ul. Sanatoryjnej w Horyńcu -Zdroju

Zapytanie ofertowe na wykonanie otworu studziennego.pdf Wykonanie studni – wzor umowy Projekt robot geologicznych Horyniec zal. 13 Horyniec zal. 7 -8 Horyniec zal. 6.5.-6.6. Horyniec zal. 6.3.-6.4. Horyniec zal. 1-3 Horyniec zal 9.1.-9.7. Horyniec zal 4-5 Horyniec 6.1.-6.2. Formularz ofertowy – wiercenie studni Decyzja zatwierdzająca projekt Zawiadomienie o wyborze oferty

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu z łącznikiem, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Informacja o wyborze oferty – Nadzor KCDT Narzadow Ruchu Informacja z otwarcia ofert nadzor KCDT NR Odpowiedzi na pytania do tresci SIWZ – Nadzor KCDT NR Ogłoszenie – Nazdór KCDT NR SIWZ – KCDT NR – NADZOR Zal 1 – szczegolowy opis przedmiotu zamowienia KCDT NR Zal 2 – istotne postanowienia umowy Zal 3 – […]

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego – schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowa o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Informacja o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert nadzor KCDT NiK Odpowiedzi na pytania do tresci SIWZ – Nadzor KCDT NiK, JAWOR Ogłoszenie SIWZ – KCDT NiK, Jawor – NADZOR Zal 1 – szczegolowy opis przedmiotu zamowienia KCDT NiK Zal 2 – istotne postanowienia umowy Zal 3 – wzor oswiadczenia dot wykluczenia Zal 4 – […]

Zmień rozmiar
Zmień kontrast