Klauzula informacyjna w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy