Bip: Rejestry i ewidencja

Prowadzone rejestry:

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  1. Księgę uchwał Zgromadzenia Wspólników
  2. Księgę uchwał Rady Nadzorczej Spółki
  3. Księgę uchwał Zarządu Spółki
  4. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych.

Archiwa:

“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. prowadzi archiwum zakładowe w którym gromadzone są materiały archiwalne (kat. “A”) i dokumentacja niearchiwalna (kat. B).