Bip: Organy

Zarząd Spółki:

  • Dorota Czyż – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jędrejko – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Skład Rady Nadzorczej :

  • Jerzy Jabłoński – Przewodniczący
  • Maciej Kosior – V-ce Przewodniczący
  • Magdalena Rożek – Sekretarz