Bip: Status prawny

Dane ogólne

Firma Spółki: “Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Skrót firmy: “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.
Siedziba: Horyniec-Zdrój
Adres Spółki : 37-620 Horyniec-Zdrój , ul. Sanatoryjna 3
tel. (16) 631-30-88 – /centrala/
tel. (16) 631-30-65 – /sekretariat/
fax (16) 631-33-55
internet: www.uzdrowisko-horyniec.com.pl
e-mail: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl
Numery identyfikacyjne:
Regon . 000781032
NIP – 793-000-18-13

Forma prawna

Właścicielem Spółki “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. jest Województwo Podkarpackie.

Na podstawie Umowy Nieodpłatnego Zbycia Udziałów zawarta w dniu 21 lutego 2014 pomiędzy Skarbem Państwa a Wójewództwem Podkarpackim.

Statut

Umowa Spółki