Aktualności Zdrojowe

Tytuł dla Uzdrowiska

2011-05-26 10:13

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zostało wyróżnione tytułem Polska Jakość 2011.

Tytuł „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o.o. przyznała Kapituła Programu Polska Jakość 2011. Organizatorami programu są  Strefy Biznesu Magazyn Gospodarczy dodatek do Dziennika Gazety Prawnej oraz portal www.strefa-gospodarki.com.pl. Laureaci programu zostali wyłonieni w wyniku analizy i weryfikacji informacji zebranych przez redakcję oraz ankiet nadesłanych przez nominowane firmy.  „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. jako firma  wyróżniona tytułem Polska Jakość 2011 otrzymała poza możliwością użytkowania nazwy programu również godło promocyjne „Polska Jakość 2011”, z pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach promocyjnych i marketingowych

Program Polska Jakość  2011 skierowany jest do polskich firm, dla których nadrzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania czy obsługi klienta. Godło „Polska Jakość 2011” jest wyraźnym sygnałem dla klientów, konsumentów i kontrahentów laureata, iż podejmowane przez niego działania służące podnoszeniu jakości produktów, usług czy standardów zarządzania mają charakter ciągły, przynoszący wymierne korzyści oraz dając pełną gwarancję spełnienia najwyższych standardów. Ponadto ma ono również dawać wyraźny sygnał klientom i konsumentom, że nasze rodzime marki dorównują a nawet bardzo często przewyższają uznane marki zachodnie. Nadrzędnym celem programu jest więc promocja rodzimych producentów i usługodawców. Zasadniczą część programu stanowi wyłonienie liderów jakości czyli firm, które z sukcesami konkurują z uznanymi markami zachodnimi -  stwarzając przy tym środowisko pracy dla polskich pracowników i kontrahentów. 

Wróć

Wszystkie aktualności