Aktualności Zdrojowe

Polska Jakość 2011

2011-05-12 01:08

 

Z przyjemnością informujemy, że „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. została nominowana do tytułu Polska Jakość 2011. Program Polska Jakość  2011 skierowany jest do polskich firm, dla których nadrzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania czy obsługi klienta. Godło „Polska Jakość 2011” jest wyraźnym sygnałem dla klientów, konsumentów i kontrahentów laureata, iż podejmowane przez niego działania służące podnoszeniu jakości produktów, usług czy standardów zarządzania mają charakter ciągły, przynoszący wymierne korzyści oraz dając pełną gwarancję spełnienia najwyższych standardów. Ponadto ma ono również dawać wyraźny sygnał klientom i konsumentom, że nasze rodzime marki dorównują a nawet bardzo często przewyższają uznane marki zachodnie. Nadrzędnym celem programu jest więc promocja rodzimych producentów i usługodawców. Zasadniczą część programu stanowi wyłonienie liderów jakości czyli firm, które z sukcesami konkurują z uznanymi markami zachodnimi -  stwarzając przy tym środowisko pracy dla polskich pracowników i kontrahentów.  Organizatorami programu są Dziennik Gazeta Prawna, Strefy Gospodarki dodatek do Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu www.strefa-gospodarki.com.pl. Laureaci programu zostaną wyłonieni w wyniku analizy i weryfikacji informacji zebranych przez redakcję oraz ankiet nadesłanych przez uczestników Programu

Wróć

Wszystkie aktualności