Aktualności Zdrojowe

„Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej Uzdrowiska Horyniec”

2015-05-18 10:32

Postęp w Uzdrowisku – zakończenie I etapu projektu Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej „ Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.

Horyniec Zdrój, Polska, 15 maj 2015 roku     Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. zakończyło I etap projektu Zwiększenie Efektywności Gospodarki Energetycznej mający na celu dostosowanie budynków kompleksu uzdrowiskowego do wysokich standardów energetycznych, tak aby zwiększyć komfort cieplny przebywających tu kuracjuszy i gości. Niska efektywność energetyczna budynków uzdrowiska powodowała z jednej strony duże  straty  energii cieplnej służącej do ogrzewania pomieszczeń, a z drugiej wpływa na obniżony komfort cieplny dla użytkowników.

Podsumowaniem I etapu projektu była konferencja pt. „Zwiększenie Efektyw

ności Gospodarki Energetycznej Uzdrowiska Horyniec” skierowana do jednostek samorządu jaki i potencjalnych klientów. Swoją obecnością zaszczycił Wiceminister Środowiska Pan Janusz Ostapiuk, który zwrócił szczególną uwagę na ochronę środowiska jaką stosuje Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. dzięki dofinansowaniom w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014, które pozwoliły na zmniejszenie zanieczyszczeń:

„Było by grzechem i niedopuszczalne względem i środowiska

tl_files/images/aktualnosci/konferencja 2015/konferencja.jpg

i chyba ekonomiki gdybyśmy w tym miejscu produkowali ciepło przy pomocy tradycyjnej kotłowni węglowej czy innego źródła które by nam emitowały do atmosfery zanieczyszczenia”- Janusz Ostapiuk- Wiceminister Środowiska

Konferencja była współprowadzona z koordynatorem projektu Podkarpacką Agencja Energetyczną Sp. z o.o. , której przedstawiciel Pan Marek Zdunek- kierownik Biura Wdrażania Projektów opowiadał o zakończeniu I etapu realizacji inwestycji, który polegał na zlikwidowaniu przestarzałej kotłowni węglowej, likwidacji części ciepłociągu zasilającego kompleks uzdrowiska oraz budowie nowej w pełni zautomatyzowanej kotłowni gazowej. Dodatkowym atutem jest zastosowanie najnowszej technologii rekuperacji ciepła odpadowego z wód po zabiegowych. Dotychczas ciepła woda po realizowanych zabiegach zrzucana była do zbiornika odpadowego gdzie przechodziła proces utylizacji, chłodzenia i oczyszczania. W wyniku tego procesu ogromna ilość ciepła była marnowana, po zrealizowaniu projektu ciepło jakie niesie w sobie woda po zabiegowa jest odbierane przez specjalny układ rekuperacji następnie podgrzewane przez pompy ciepła typu woda i akumulowane w specjalnych zbiornikach służących do napełniania zespołów zabiegowych. A woda odpadowa już schłodzona trafia do zbiornika odpadowego. Odzysk ciepła a także wykorzystanie technologii Odnawialnych Źródeł Energii powoduje znacznie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Obecnie nastąpiła redukcja mocy kotłowni z 5MW do 2 MW, powoduje to znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery na poziomie 1406,19 MgCo2 rocznie a Uzdrowisko Horyniec Sp. z. o. o. staje się jednym z najbardziej ekologicznych zakładów w powiecie Lubaczowskim.  Tak duże ograniczenie emisji spowoduje wzrost jakości powietrza i środowiska naturalnego co ma szczególne znaczenie dla miejscowości uzdrowiskowej i przyległych terenów. Uzdrowisko i Gmina Horyniec – Zdrój usytuowana jest w bardzo cennym przyrodniczo terenie na pograniczu dwu krain klimatycznych: regionu Wyżyny Lubelskiej obejmującej Roztocze i subregionu Kotliny Sandomierskiej obejmującej tereny Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Dlatego dbałość o środowisko naturalne jest tu szczególnym priorytetem Uzdrowiska:

„Tak naprawdę kotłowni zmieniła nam już to ze nie potrzebujemy tyle ciepła do ogrzewania budynków i do przygotowania wód zabiegowych czyli mamy dużo mniej potrzebnej energii cieplnej co za tym idzie redukcję emisji dwutlenku węgla, szacuje się że zredukowaliśmy emisję już na poziomie 2 000 t rocznie”.- Marek Zdunek – Podkarpacka Agencja energetyczna Sp. z o.o.

Pani Prezes Dorota Czyż zwróciła również uwagę że ten projekt to również zmiana dla obiektów spółki:

„Temu projektowi towarzyszy również przeobrażenie obiektów spółki wejdzie termomodernizacja
z wymiana stolarki okienno drzwiowej, będą zainstalowane solary fotowoltaiczne jak również pompy ciepła, pompy GHP do wentylacji klimatyzacji, to pozwoli na pozyskanie również energii z otoczenia
i zmniejszeniu kosztów energii elektrycznej, która dzisiaj potrzebujemy do wykonywania zabiegów”
Dorota Czyż – Prezes Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o.

W programie konferencji wzięli udział również Pan Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  oraz Prof.Nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 80%  kosztów kwalifikowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  Programu Operacyjnego PL 04.

Całkowita wartość projektu: 4 126 781,00  zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego  : 2 851 445,00  zł

W wyniku zrealizowania projektu  zostaną osiągnięte następujące rezultaty i wyniki:

- kompleksowa termomodernizacja budynków Uzdrowiska Horyniec : Jawor, Jawor II, Modrzew, Administracji, Dom Zdrojowy,

- Likwidacja przestarzałej sieci cieplnej wysokich parametrów, węzła cieplnego i przestarzałej kotłowni węglowej o mocy  5,0MW

- budowa nowoczesnej zautomatyzowanej kotłowni gazowej o mocy 2,0MW

- Zainstalowanie dwóch pomp ciepła o mocy 59 KW każda z układem rekuperacji do wspomagania  układu ciepłej wody użytkowej i podgrzewania ciepła do zabiegów leczniczych

Wróć

Wszystkie aktualności